திருநெல்வேலி மாவட்டம் சீவலப்பேரி அடுத்து அமைந்துள்ள பர்கிட் மாநகரத்தி...

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center
  • 2019-06-18 15:40:06 4 months ago
  • Views 4,042
44
Shared

What you think about this story?
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு; ஆனா இல்ல | Nurse give the treatment in Nellai Primary Health Center

ADVERTISING

Easy Branches Global Network allows You to share Your post within our Network in any Continent or Country on the Global

Your Post