ເພງ : ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ຫນີງ ແວວມະນີ ເນື້ອຮ້ອງ/ທຳນອງ:ເທວັນ ເທບເທວາ...

ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)

ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)

ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)

ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)

ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)
ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)
  • 2019-01-13 00:48:04 7 months ago
  • Views 6
0
Shared

What you think about this story?
ປະລິນຍາໄດ້ມາເພາະອ້າຍ ( EP.2) ຫນີງ ແວວມະນີ (Official Music Video)

ADVERTISING

Easy Branches Global Network allows You to share Your post within our Network in any Continent or Country on the Global

Your Post